Quiz – Middelalderen

Velg riktig alternativ

 1. Hvilket tidsrom regner vi som middelalderen?

 2. Hva slags innhold har mye av litteraturen i denne perioden?

 3. Hvilke sjangre var vanlige?

 4. Hvordan ble mytene overlevert i begynnelsen?

 5. Når var vikingtiden?

 6. Hva kaller vi det felles språket i Norge og på Island?

 7. Når sier vi at Norge ble kristnet?

 8. Hva eller hvem er «Den eldre Edda»?

 9. Hva handler «Voluspå» om?

 10. Hvem er det som gir råd og regler for hvordan mennesker bør leve i «Håvamål»?

 11. Hva er det guden Tor har mistet i «Trymskvadet»?

 12. Hvilket av disse er et vanlig virkemiddel i kvadene?

 13. Hva er et annet navn på «Snorres kongesagaer»?

 14. Hva er hovedinnholdet i «Den yngre Edda»?

 15. Hva handler Dante Alighieris «Den gudommelige komedie» om?

 16. Hva heter det norske drømmevisjonsdiktet som er inspirert av «Den gudommelige komedie»?

 17. Når kommer svartedauden til Norge?

 18. Hvilke konsekvenser får svartedauden for den norrøne litteraturen?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn