Kapittel 5 – Middelalderen

1. Hva menes med at ordet «middelalderen» ble brukt som et nedsettende uttrykk?

Vitenskapsmenn på 1400-tallet så på middelalderen som en mørk og dyster tid, uten store kulturelle bragder. Middelalderen lå mellom de lysende periodene oldtiden og renessansen.

 

2. Egen refleksjon.

 

3. Hva menes med at den tidligste litterære tradisjonen var muntlig?

Litteraturen på denne tiden ble muntlig overlevert. Det var først på 1200-tallet at de til nå muntlig overleverte tekstene ble skrevet ned.
 

4. Hvorfor var innføringen av kristendommen så viktig for den kulturelle og litterære utviklingen i Europa?

Med kristendommen kom også det latinske alfabetet. Munker og prester skrev bøker og andre dokumenter. Slik fikk vi langsomt, men sikkert en bokkultur.
 

5. Hvorfor ble skrifttegn sett på som noe magisk?

Det at man kunne overføre ord til skrifttegn, var revolusjonerende, og ble sett på som magisk. Språket fikk en varig form, noe som virket overnaturlig.
 

6. Hva handler Voluspåom, og hvem er fortelleren?

Voluspå handler blant annet om måten verden ble til på. Det er volven, en spåkvinne, som forteller.
 

7. Hva handler Håvamålom?

Håvamål, eller den høyes tale, er et sett råd og leveregler. Det er guden Odin som gir råd om hvordan menneskene bør leve.

 

8. Hvilke fem punkter om Snorre synes du det er viktigst å huske?

 • levde fra 1179-1241
 • forfatteren av Den yngre Edda og Heimskringla
 • Født på Island
 • En av de mektigste mennene på Island
 • Kjennskap til skaldekunst og lovtekster

 

9. Hvilke oppgaver hadde en skald, og hva er en skaldesaga?

En skald kommenterte viktige hendelser, og hyllet konger og jarler. Skaldediktningen er knyttet til personer og hendelser i skaldens samtid.
 

10. Forklar begrepet allitterasjon. Finn to eksempler fra den norrøne litteraturen.

Allitterasjon er et annet ord for bokstavrim:

Vreid var Ving-Tor då han vakna («Trymskvida»)

Betre bør du ber kje i bakken (Håvamål)

 

11. Hva menes med en refererende synsvinkel?

Forfatteren står utenfor og presenterer personenene gjennom utseende, handling og replikker. Forfatteren er en objektiv betrakter.

 

12. Beskriv handlingsmønsteret og stilen i en saga.

 • introduksjon og oppramsing av hovedpersoner og slekt
 • drømmer og drømmetydning
 • konflikt
 • drap og hevn
 • blodig klimaks
 • forsoning
 • kvinneskikkelsen(e) passivt sentrum for historien
 • mennene den handlende part 

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn