Påstandar – rett eller gale?

Trykk på startknappen, og vel om setninga er rett eller galen. Er du tøff nok, kan du òg velje tidsavgrensing!

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn