Hyperbol, litotes, ironi mm. – lotto

Trykk på begrepene som hører sammen med eksemplene:

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn