Systemet blir oppdatert tirsdag 11. desember fra kl. 16:00, og vil da være delvis utilgjengelig i inntil to timer.
Vi beklager ulempene dette kan medføre. Se ev. detaljinformasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Quiz

Velg riktig altnerativ:

  1. «Appellform» betyr:

  2. «Etos» betyr:

  3. «Logos» betyr:

  4. «Patos» betyr:

  5. «Kairos» betyr:

  6. Viktigst for en god framføring:

  7. En digital presentasjon skal ha:

  8. Presentasjonen skal tilpasses tilhørerne slik:

  9. Foredragsholderen får kontakt med publikum ved å:

  10. En god gruppesamtale kjennetegnes ved:

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn