Systemet blir oppdatert tirsdag 11. desember fra kl. 16:00, og vil da være delvis utilgjengelig i inntil to timer.
Vi beklager ulempene dette kan medføre. Se ev. detaljinformasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Quiz

Velg riktige alternativ:

  1. Hvordan definerer vi kultur i boka?

  2. Hvilket av disse landene har hatt minst påvirkning på det norske språket?

  3. Hva er vår forståelseshorisont?

  4. Kulturkonflikter …

  5. Hva vil det si å lese en tekst med andres kulturelle briller?

  6. Bokhandleren i Kabul er

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn