3. Substantiv – hankjønnsord som sluttar på -ar

Fyll inn rett form av substantiva

Eintal
ubestemt form
Eintal
bestemt form
Fleirtal
ubestemt form
Fleirtal
bestemt form
lærar lararar
songar songarane
bloggaren bloggarar
rockar rockarane
arbeidar arbeidaren
amerikanarar amerikanarane

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn