2c. Determinativ: Bøy orda ingen, annan og nokon

Øv deg på den grammatiske regelen. Flytt orda til høgre til rett kjønnskategori til venstre.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn