Årsplan Intertekst Vg2 – nettressurs – uten innhold

Her kan du laste nedUke(r) Tema Kapittel Kommentar/ Arbeidsmåter Vurdering
1. halvår
34
35
36
37
38
39
Høstferie (Ukenummer varierer fra skole til skole – flytt rad etter ønske)
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Uke(r) Tema Kapittel Kommentar/ Arbeidsmåter Vurdering
2. halvår
1
2
3
4
5
6
7
Vinterferie (Ukenummer varierer fra skole til skole – flytt rad etter ønske)
9
10
11
12
13
14
15
16 Påske
17
18
19
20
21
22
23
24

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn