Kapittel 14 – Dei nordiske språka

1. Kva fordeler har det å vere fleirspråkleg?

Ein kan til dømes kommunisere med folk på deira eige språk og ein kan jobbe i eit anna land.

2. Kva meiner vi med nordiske språk?

Dei språka i Norden som har utvikla seg frå urnordisk: norsk, svensk, dansk, islandsk, færøysk.

3. Kva andre språk blir snakka i Norden (enn nordiske)?

Samisk, finsk, kvensk, grønlandsk, rom, romani. Dessutan mange nye innvandrarspråk.

4. Kva er hovudutfordringane for ein nordmann i møte med dansk språk?

Talt dansk er vanskelegare å forstå enn skriftleg dansk.

5. Kva er hovudutfordringane for ein nordmann i møte med svensk språk?

Skriftleg svensk er vanskelegare å forstå enn svensk tale.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn