Eilert Sundt: Sedelighetstilstanden i Norge (levekårsskildring) – med oppgåver

Opplegget høyrer saman med delen «Eilert Sundt: sosiologen» på s. 253 i Intertekst Vg3.

vg3_Sedelighedstilstanden.jpg Wikimedia Commons

Eilert Sundt
Eilert Sundt (1817–1875) var teolog og samfunnsforskar. I mange år reiste han rundt i landet og samla inn opplysningar om levevilkår og samfunnsforhold. Resultatet av dette innsamlingsarbeidet blei publisert i ei rekke bøker, som skulle vere til hjelp i arbeidet for å skape eit betre samfunn. Sundt vert rekna som grunnleggar av sosiologien i Noreg. Utdraget her er henta frå Sedelighetstilstanden i Norge (1857).


«Sedelighets-tilstanden i Norge» (utdrag)

Førlesingsoppgåve

Kva kjenneteiknar faget sosiologi?

Arbeidsoppgåver

  1. Kva funksjon har forteljingane som Sundt har lagt inn i avhandlinga si?
  2. Kva er skilnaden mellom den informasjonen vi får gjennom statistikk-tala og forteljingane?
  3. Kva rolle har forteljaren i teksten? Kva haldningar uttrykkjer han?
  4. Kva bodskap kan du lese ut av forteljingane?

Her kan du laste ned


Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn