1. Genitiv

Under ser du s-genitiv brukt på ein feilaktig måte i nynorsk. Bruk preposisjonane til, frå, , ved eller i for å gjera setningane korrekte:

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn