Systemet blir oppdatert tirsdag 11. desember fra kl. 16:00, og vil da være delvis utilgjengelig i inntil to timer.
Vi beklager ulempene dette kan medføre. Se ev. detaljinformasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Kjennetegn på modernistisk lyrikk og prosa i 1950-årene

Jf. tabell på side 174 i Intertekst vg3.

Motiv og tema Form
 • Menneskets ensomhet og fremmedfølelse
 • Krig og atomtrussel
 • Materialistisk og kald verden
 • Identitet
 • Eksistensielle spørsmål
 • Det absurde
 • Ekspresjonistisk
 • Symboltungt
Lyrikk
 • Fri eller ikke-strofisk form
 • Uventede metaforer
Prosa
 • Eksperimenterer med fortellerstil
 • Allegori
 • Psykoanalyse som metode

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn