«Det femte monarki og andre essays. Intervju med Jon Hellesnes» – med oppgåver

Jon Hellesnes
Jon Hellesnes (f. 1939) er filosof og forfattar. Han er ein av Noregs fremste essayistar og har skrive både fagfilosofiske avhandlingar og skjønnlitteratur. I 2010 fekk han Språkprisen for framifrå bruk av nynorsk i sakprosa.
I intervjuutdraget nedanfor gjer han greie for tankane sine om «bullshit», eller «sutleprat» på norsk.


«Det femte monarki og andre essays. Intervju med Jon Hellesnes» (utdrag)

Førlesing

Kva tyder postmodernisme og New public management?

Arbeidsoppgåver

  1. Skriv eit kort referat av dette intervju-utdraget. Formuler deg med eigne ord.
  2. Vi finn sutleprat og bullshit overalt, seier Hellesnes. Finn døme frå media eller frå eigne opplevingar på slik tale.
  3. Hellesnes er skeptisk til bruk av forteljingar i sakprosa. Men vi ser at media ofte fokuserer på enkeltpersonar og dramatiske forteljingar i nyheiter og dokumentarprogram. Kva fordeler og ulemper ser du med slike vinklingar?
  4. Skriv eit kåseri med overskrifta «Bullshit og sutleprat».

Her kan du laste ned


Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn