1. Set om desse setningane til nynorsk

Merk spesielt pronomenformene.

I denne oppgåva er det to mogelegheiter når det gjeld nokre verb og pronomen: merk at det berre er e-infinitiv og pronomenformene «vi» og «kvarandre» som gjeld, elles vert det vanskeleg å lage fasit. Med andre ord: Skriv gjere, ikkje gjera (osv.) vi, ikkje me – og kvarandre, ikkje einannan.


Man må alltid gjøre det man er overbevist om, selv om det kan være vanskelig.

Vi må ta vare på hverandre!

Dere må hjelpe brødrene deres!

Ola og Per skal reise bort, og hundene deres skal bo her.

USA og Sovjetunionen kjempet mot hverandre.

Når man flytter på hybel, må man ta et visst ansvar.

Hun hadde gjort leksene sine, og tankene hennes fløy langt av gårde.

I boken min står det at kapittel fem er lekse til i morgen.

Man kan ikke gjøre alle til lags.

Dette må dere gjøre selv.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn