Kapittel 4 – Skriv!

Oppgaver side 96

1. Bruk ordlista og definer følgende begreper: avsender, mottaker, kontekst, budskap.
Avsender: En som sender en beskjed, et brev, en pakke osv. Mottaker: Den som får en beskjed, et brev, en pakke osv. Kontekst: Sammenhengen, eller helheten, noe sies, vises, lages eller fremføres i. Budskap: En melding; det som blir gjort kjent i en språklig handling, det avsenderen ønsker å uttrykke ovenfor mottakeren i en bestemt kontekst.

2. Gi tre eksempler på ulike skriveroller.
Tre eksempler på skriveroller kan være jobbsøker, elev eller kjøreskoleinstruktør. Alle ønsker å oppnå forskjellige ting med skrivingen sin.

3. Hva er en skrivesituasjon?
En skrivesituasjon er den konteksten du befinner deg i når du bestemmer deg for, planlegger og skriver en tekst for et bestemt formål.

4. Lag en definisjon av ordet «skrivehandling».
En «skrivehandling» er en bevisst strategi du bruker når du planlegger eller skriver en gitt tekst.

5. Hva er skriftlig stil?
Stil er begrepet som brukes om hvor formell skrivingen din er. Skriver du private sms-er er stilen uformell. Skriver du en jobbsøknad eller en fagtekst er den formell.

6. Hva er forskjellen på tenkeskriving og presentasjonsskriving?
Forskjellen på tenkeskriving og presentasjonsskriving er graden av formalitet. Tenkeskriving gjør man uten å stoppe opp, det er gjerne ustrukturerte tanker som er en begynnelse på noe større. I presentasjonsskrivingen må man revidere med tanke på at mottakeren/leseren skal forstå budskapet ditt.

7. Hva er et tekstbindingsord?
Et tekstbindingsord er et lite ord eller uttrykk som skaper sammenheng og gode overganger mellom setninger og avsnitt i en tekst.

Oppgaver side 119

1. Hvordan bør du strukturere en drøftende fagartikkel?
En drøtende fagartikkel bør ha en innledning, en hoveddel og en konklusjon.

2. Hva vil det si å ha en saklig og objektiv stil?
Å være saklig betyr at man bruker faglige argumenter som kan bevises. Å være objektiv betyr fravær av personlige meninger og pronomener i språket.

3. Hvorfor er det viktig at man bruker kilder i sakprosatekster?
Fordi at man gjerne vil ha troverdighet som avsender, og fordi man skal vise at man kjenner til saken fra flere sider.

4. Hvorfor er det viktig å ta hensyn til opphavsrett og personvern?
Opphavsrett er viktig slik at den som har laget åndsverket får betalt og blir kreditert for jobben han eller hun har gjort. Personvern er viktig fordi det ikke er alle som vil ha informasjon om seg selv i offentligheten.

5. Hva er hovedforskjellen på sakprosaskriving og skjønnlitterær skriving?
I skjønnlitterær skriving står du fritt til å dikte og bruke fantasien. I sakprosaskriving skal du komme med bevisbare fakta.

6. Hva er en novelle?
En forholdsvis kort, skjønnlitterær tekst med en klar spenningskurve, få personer, og gjerne ett eller flere høyde- eller vendepunkt.

7. Hva er forskjellen på en skildring og en beskrivelse?
I en skildring kan man bruke flere språklige bilder, i en beskrivelse skal alle detaljer beskrives nøye og riktig.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn