Systemet blir oppdatert tirsdag 11. desember fra kl. 16:00, og vil da være delvis utilgjengelig i inntil to timer.
Vi beklager ulempene dette kan medføre. Se ev. detaljinformasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Quiz

Éin av tre påstandar er korrekt, men kva for ein er det? Kryss av for den du meiner er rett.

 1. «La belle epoque» betyr

 2. 1907-generasjonen fekk namnet fordi

 3. Heimstaddikting inneber

 4. Eit etisk dilemma er

 5. I første halvdelen av 1900-talet

 6. Kvinnenes posisjon i samfunnet

 7. Sentrallyrikk

 8. Kamplyrikk

 9. Modernistisk dikting

 10. Modernistisk dikting er ikkje kjenneteikna av

 11. Kulturkampen i 20- og 30- åra

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn