1. «An-be-het-else»: Lov eller ikkje lov på nynorsk?

Skriv inn «ja» eller «nei».


følelse
hevelse
betennelse
avgjørelse
begrunnelse
berekne
beløp
bemanning
berøringsskjerm
beskrivelse
beslutning
bestemmelse
besvarelse
bevegelse

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn