Kapittel 3 – Digitale tekster

1. Hva betyr ordene digital og analog?

Digital er synonymt med «elektronisk» eller «nettbasert». Analog er i motsetning til digital, basert på fysiske, kontinuerlig varierbare størrelser. Forskjellen på analoge og digitale tekster, er at i de digitale tekstene er formidlingen basert på elektronikk.
 

2. Hva skiller tekster i digitale medier fra tekster i ikke-digitale medier?

Tekster i digitale medier kan inneholde flere uttrykk enn tekster i ikke-digitale medier, som for eksempel: film, musikk, lyd og interaktivt innhold.
   

3. Hva særpreger digitale kilder?

Digitale kilder særpreges av at de ofte forandrer seg fortere – dermed kan de både være mer korrekte og mindre korrekte enn tradisjonelle kilder.
 

4. Hvilke medieuttrykk kan vi finne i digitale tekster?

Virkemidler: Farger/lys, lyd, musikk, film, verbaltekst, bilder, interaktive elementer.
 
 

5. Hva bør vi ha med i en analyse av digitale tekster?

Analyser av digitale tekster kan struktureres på samme måte som analyser av ikke-digitale tekster. Forskjellen er at vi ofte ser på flere ulike uttrykk og virkemidler i samme tekst, og samspillet mellom dem.
 
 
 

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn