7. Substantiv – hankjønn – familiemedlemmar på -ar

Fyll inn rett form


far faren
bror broren
syster systera
mor mora
son sonen
dotter dottera

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn