3. Setningsbygging – passiv form av verbet

Set om bokmålssetningane til nynorsk. Ofte brukar ein bli/verte + perfektum partisipp
(Vi har brukt «bli» i staden for «verte» i fasiten her, sjølv om begge er rette):

Eksempel:
Bussen kjøres av en erfaren sjåfør → Bussen blir køyrd av ein erfaren sjåfør.

1. Pakken sendes i morgen.

.

2. Vedtaket fattes med simpelt flertall.

.

3. Arbeidet utføres av entreprenøren.

.

4. Utgiftene dekkes av forsikringen.

.

5. Elevene fraktes til døren.

.

6. Matvarene merkes med nøkkelhull.

.

7. Alkohol selges kun i baren.

.

8. Søknader vurderes fortløpende.

.

9. Søknad sendes til administrerende direktør.

Send .

10. Døren stenges ved hjelp av kontrollpanelet.

Steng .

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn