7. Personleg pronomen – han, ho, eller henne?

Fyll ut med rett form


Ta pulten din og set inntil min.

Døra sto open, men før eg visste ordet av det, fekk eg rett i ansiktet.

Kjærleiken er for alle. kjenner ingen grenser.

Eg kjøpte ei bukse i går. Har du sett , eller kan eg ha gløymt i bilen?

Heng julestjerna oppe endå? Ja, vi har ikkje teke ned.

Vi hadde nett laga ein kommunikasjonsstrategi. Men viste seg å vere dårleg.

Avgjerda var vanskeleg, men måtte likevel takast.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn