4. Skriv!

Her kan du laste ned

4. Skriv!

Kompetansemål:

  • gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål
  • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram etter mønster fra ulike eksempeltekster
  • tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv
  • skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler
  • vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier
  • bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster
  • innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster og følge regler for personvern og opphavsrett 

Svært mange av kompetansemålene i læreplanen handler om skriving og arbeid med skriftlige tekster. Arbeidet med skriving som grunnleggende ferdighet er et av de viktigste områdene i norskfaget. Kapittelet starter med en generell del om skriving og går deretter detaljert gjennom hvordan elevene kan trene på å skrive i de to mest brukte sjangrene på Vg1: Den drøftende fagartikkelen og novellen som kreativ tekst. Begge sjangrene gjennomgås ved hjelp av eksempeltekster og gir konkrete råd til hvordan elevene selv trinn for trinn kan jobbe når de skal bygge opp en tekst. Det er lagt stor vekt på revisjonskompetanse og at det å jobbe med skriving og bli god til å skrive handler om å skrive om igjen. Kapittelet inneholder også modelltekster skrevet av elever.

Den generelle delen av kapittelet er godt egnet når klassen skal begynne å jobbe med sin første, lange tekst. De mer sjangerspesifikke delene kan brukes når det passer inn i årsplanen.

Kapittelet viser også til både virkemiddel- og analysekapittelet (kapittel 6 og 7), og kan med fordel brukes i sammenheng med disse. Elevene får også en gjennomgang av god kildebruk og drøfter hvordan de skal forholde seg til opphavsrettigheter. Kapittelet har mange oppgaver og gir elevene stor mulighet til å skrive mye selv.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn