6. Verb: Bøy desse st-verba

Øv på regelen: Bøy desse verba i dei følgjande formene.

Infinitiv Presens Preteritum Perfektum
Sterke verb
å finnast
å trengast (denne forma er i praksis sjeldan i bruk)
Svake verb
å synast
å kjennast
å møtast
å minnast (denne forma er i praksis lite brukt)

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn