Olaug Nilssen: Målkvinner med såpevaska fjes (kronikk) – med oppgåver

vg3_Stig B Hansen.jpg © Stig B. Hansen/Aftenposten/NTB scanpix

Olaug Nilssen
Olaug Nilssen (f. 1977) har skrive i fleire litterære sjangrar: roman, essay, biografi, barnebok, drama. Romanen Få meg på, for faen (2005) er både dramatisert og filmatisert.


«Målkvinner med såpevaska fjes»

(kronikk, Bergens Tidende 2008)

Førlesing

Kva plass har nynorsk i norske skriftmedium og i TV-sendingar? Bruk nettet og finn informasjon som kan fortelje om nynorsken sin plass i norske massemedium.

Arbeidsoppgåver

  1. Kva er føremålet med denne teksten, slik du les han?
  2. Kva bodskap(ar) kan du lese ut av teksten?
  3. Kva språklege verkemiddel brukar Nilssen for å få fram bodskapen?
  4. «Det kan vere som om det er knytt eit sett med verdiar til det å vere ein profilert nynorskbrukar», skriv Nilssen. Drøft denne påstanden i klassa.

Her kan du laste ned


Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn