Systemet blir oppdatert tirsdag 11. desember fra kl. 16:00, og vil da være delvis utilgjengelig i inntil to timer.
Vi beklager ulempene dette kan medføre. Se ev. detaljinformasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Mal for vurderingskriterier litterært program

Her kan du laste ned(Se Intertekst Vg3 s. 22. Bruk gjerne malen til å lage dine egne kriterier)


Navn på elev:


1, Deltar aktivt i samtalen med egne innspill:

i stor grad □ til en viss grad □ i liten grad □

Eksempler:


2, Deltar aktivt i samtalen som tilhører:

i stor grad □ til en viss grad □ i liten grad □

Eksempler:


3, Kan binde sammen egne innspill med andres ved hjelp av ulike bindeord og -fraser: i stor grad

□ til en viss grad □ i liten grad □

Eksempler:


4, Viser at h*n kjenner godt til teksten(e) som er tema for samtalen

– har oversikt over tematikk:

i stor grad □ til en viss grad □ i liten grad □

– kan gjengi detaljer:

i stor grad □ til en viss grad □ i liten grad □

– kjenner hovedlinjene i handlingen:

i stor grad □ til en viss grad □ i liten grad □

– kan analysere og tolke de viktigste personene:

i stor grad □ til en viss grad □ i liten grad □


5, Bruker eksempler fra teksten(e)

□ Bruker stadig relevante eksempler
□ Bruker enkelte relevante eksempler
□ Bruker noen eksempler
□ Bruker eksempler på forespørsel
□ Bruker ikke eksempler


6, Bruker fagbegreper som er presise i samtalen

ja □ til en viss grad □ nei □

Eksempler på begreper som er brukt presist:

Eksempler på begreper som er brukt upresist/feil:


7, Trekker inn andre relevante tekster i samtalen:

ja □ nei □
Følgende relevante eksempler er brukt
Følgende mindre relevante eksempler er brukt


8, Hovedstyrker:

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn