Diktanalyse og sammenligning – Karpe diem og Yahya Hassan

Her kan du laste ned

Diktanalyse – muntlig og skriftlig

Karpe Diem og Yahya Hassan


Les diktene «Identitet som dreper» (Karpe Diem) og «Parabol» (Yahya Hassan)
Hvis dere ikke har diktene tilgjengelig, finner dere dem her:
Intertekst Vg 2


Side 361: “Identitet som dreper”

Side 364: “Parabol”


La elevene velge én av oppgavene:

  1. Skriv en korttekst på 250 ord. Sammenlign diktene. Formuler kort diktenes hovedtema. Pek på noen sentrale virkemidler i hvert dikt, og hvilken funksjon (effekt) de har.
  2. Sammenlign diktene, og skriv en artikkel på minst to sider. Formuler diktets hovedtema kort. Pek på sentrale virkemidler og funksjonen (effekten) de har i diktet.
  3. Skriv en kreativ tekst med tittelen «Identitet som dreper».
  4. Les diktene. Velg ett av dem. Diskuter det i grupper på fire. Bli enige om en formulering av diktets hovedtema. Pek på noen sentrale virkemidler i hvert dikt, og funksjonen (effekten) de har i diktet. Hvilke brudd finner du?
  5. Les diktene. Diskuter dem i grupper på fire, med fokus på begrepet dobbeltmoral. I hvilken grad kan det sies at de har forskjellig oppfatning av samfunnet de bor i?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn