1. Oppstart

PowerPointer til kapitlene

1. Oppstart

Dette kapittelet er tenkt som en ressurs som du og elevene kan benytte gjennom året. Det er mulig å jobbe med kapittelet som en enhet, men like gjerne i porsjoner. Oppgavene fungerer godt som oppstart på en time eller et nytt emne. Kapittelet består av ti små bolker med morsomme skriveoppgaver og muntlige oppgaver. Kapittelet trener grunnleggende ferdigheter, samtidig som det viser at det å jobbe med norskfaget er morsomt og relevant.

Oppgavene er laget med vekt på disse målene:

  1. De skal vise mangfoldet i språklig kommunikasjon.
  2. De skal peke mot ulike språklige virkemidler.
  3. De skal være lystbetonte språkaktiviteter for elevene.

Oppstartskapittelet består av disse bolkene: 1. Kort og godt, 2. Sjekklister, lister og oppskrifter, 3. Overdrivelser og underdrivelser, 4. Tenkeskriving, 5. Tankeboblen, 6. Skjønnheita og udyret, 7. Mellom linjene, 8. Språkpåverknad, 9. Lyden av stillhet, 10. Tale er sølv, tagnad er gull.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn