1. Determinativ: Bøy orda ingen, annan og nokon

Sett inn rett bøyingsform av orda nokon, ingen og annan:
Sjå denne lenka for grammatisk regel.

Start gjerne med å finne kjønnet på substantivet.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn