2. Setningsbygging – dobbel bestemming

Set om desse bokmålssetningane til nynorsk.

1. Regionens eneste avis hadde et stort opplag.

Den .

2. Det samme vedtak ble gjort i nabokommunen.

Det .

3. Den viktigste sak på sakslisten er årsmeldingen.

Den .

4. Den optimale løsning er å utvide driften.

Den .

5. Den store forskjell mellom rik og fattig skaper problemer.

Den .

6. Andalucias hvite hester er virkelig flotte!

Dei !

7. Landets fremste menn møttes på Eidsvoll.

Dei .

8. Islams fem søyler er viktige for muslimene.

Dei .

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn