Systemet blir oppdatert tirsdag 11. desember fra kl. 16:00, og vil da være delvis utilgjengelig i inntil to timer.
Vi beklager ulempene dette kan medføre. Se ev. detaljinformasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Quiz

Velg riktig alternativ:

  1. «Middelalder» betyr

  2. Voluspå er en

  3. En volve er

  4. «Allitterasjon» er

  5. En skald var en person som

  6. Snorre er forfatteren av

  7. En saga er

  8. Beowulf kommer fra England og handler om

  9. Hvilken synsvinkel brukes mye i en saga?

  10. «Litotes» betyr at forfatteren skildrer en dramatisk episode på en

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn