4. Substantiv – hokjønn på -ing

Fyll inn rett form av substantiva


Eintal
ubestemt form
Eintal
bestemt form
Fleirtal
ubestemt form
Fleirtal
bestemt form
setning
endring
forhandling
meiningsmåling
ordning
dronning

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn