15. Sterke verb: Presens og preteritum

Fyll inn rett form av verba:

bryte: Du ikkje lovnaden din, vel? Eg veit du ein lovnad tidlegare.

flyge: vi over Trondheim no? Nei, vi over der i stad.

fryse: Det er kaldt. du? Nei, men eg for litt sidan.

suge: Støvsugaren så dårleg. Han betre då eg skifta støvsugarpose.

lyge: Per, du ! Nei, det gjer eg ikkje. Men eg ein gong i fjor.

finne: du fram der inne? Nei, eg ikkje det eg leitte etter.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn