Kjennetegn på modernisme

Jf. tabeller på side 126 i Intertekst vg3.

Motiv og tema Form
 • Fremmedfølelse, angst, ensomhet
 • Outsideren
 • Det irrasjonelle, instinkter
 • Overmenneske-ideologi og antidemokratisk tankegang
 • Sivilisasjonskritikk
 • Storby, det moderne samfunnet
 • Meningsløshet
 • Eksperimenterende litteratur
 • Ekspresjonisme - kraftige virkemidler
 • Navnløs jeg-forteller
 • Bevissthetsstrøm, stream of consciousness
 • Ikke-strofisk lyrikk uten enderim og jevn rytme
 • Musikalske elementer: assonans/vokalrim og allitterasjon/bokstavrim

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn