1. Substantiv – fyll ut med rett ending, anten -ar, -er eller inga ending

Dei fleste gut og jent som likar bil, vil før eller seinare ta førarkort.

Alle hest likar havre.

Kor mange matteoppgåv har vi i lekse?

Er det mange sid historielekse å lese?

Han har teke fleire intiativ til å møtast.

Landet vårt treng fleire ingeniør.

Har du gjort nokon forsøk i naturfag?

Likar du å lese teikneseri?

Dette verktøyet løyser mange problem.

Kor mange demonstrasjon har du delteke i?

Eg har berre gått i to demonstrasjonstog.

Kor mange månad blir du vekke?

Set saman to og to pult

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn