10. Svake verb: -te eller -de i preteritum?

Verb der stammen sluttar på FLaSKePoSTaR + N-te: Brukte

Verb med øy i stammen → -de: drøymde

Verb der stammen endar på diftong-dde: greidde

Verb der stammen sluttar på vokal + V-DaG-de: Levde Verb der stammen sluttar på m eller enn → valfritt -te eller -de: rømde

Høyr du ikkje kva eg sa?

Han møt henne tilfeldig.

Eg grei ikkje la saka ligge.

Han røm frå fengselet.

Silje trek seg frå toppvervet.

Dei ring frå Norsk Tipping i går kveld.

Alle dek over det som var skjedd.

Ingenting stem med fasiten.

Guri søk stillinga og fekk jobben.

Oskar sprei eit falskt rykte.

Signe ten meir enn kollegaene.

Ho svev ein meter over bakken.

Viktor drøym om fred på jord.

Vi bren opp all veden.

Landslaget tren i hallen.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn