Nynorskkonkurranse – fasit

Her kan du laste nedPå nynorsk heiter det:

1. allereie 31. nærmare
2. (eit/noko) anna 32. saka
3. dei 33. sjølv
4. dei 34. sidan (sia)
5. deira 35. ved sida av
6. dessutan 36. trass i
7. eigen bil / eiga jente / eige hus 37. veke
8. elles 38. utanfor
9. einaste 39. vere
10. ein kvar 40. problem
11. finst 41. gløymebok/gløymsle
12. fleire 42. innverknad/verknad/konsekvens/effekt
13. framfor 43. lagnad/skjebne
14. samband 44. medvit
15. fortel 45. omsynslaus/frekk/hard/brutal
16. enno/framleis 46. påverknad
17. frå 47. merksemd
18. halde 48. sanning
19. har halde 49. skildring/forklaring/opplysning
20. kvarandre 50. valfridom
21. kva (for) 51. verdsbilete/verdsbilde
22. om/dersom/viss 52. røynda/verkelegheita
23. korleis 53. den andre verdskrigen
24. kor/kvar 54. skulding/klandring/kritikk
25. men/likevel/derimot 55. kjensla
26. innan 56. skjemaa
27. inkje / ikkje noko 57. svart
28. har laga 58. veg
29. svært 59. omgangskrins/omgangskrets
30. menneske 60. skilnad/forskjell

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn