6. Personleg pronomen – han, ho, henne eller det?

Fyll ut med rett form.


Eg kan ikkje ta sykkelen, er nemleg punktert.

Huset vårt er svært alminneleg, vart bygd rett etter krigen.

Har du teke boka mi? Nei, eg har ikkje sett .

Denne dagen skal bli fin, og har nett begynt!

Du kan sove på sofaen, om du ikkje tykkjer er for smal.

Eg klarer ikkje denne oppgåva, er altfor vanskeleg!

Sola er sentrum i vårt solsystem, og er årsaka til eksistensen vår.

Vi hadde om relativitetsteorien i fysikken i dag. Eg kan ikkje seie eg forsto heilt.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn