Årsplan Intertekst Vg3 – med innhold

Her kan du laste nedVeke Tema Studiedel Kommentar/
Arbeidsmåtar
Vurdering
1. halvår
34–35 Munnleg kommunikasjon Kap.1: Retorikk og muntlig kommunikasjon Repetisjon og utviding av kunnskapane frå Vg2. Munnlege øvingar
36–37 Skriftlig kommunikasjon Kap. 2: Skriftlig kommunikasjon Skriftlege øvingar, ulike sjangrar/former Innlevering: kortsvar (for eksempel retorisk minianalyse) (hovudmål)
38 Litterære tradisjonar Kap. 4: Korleis lese litteraturhistoria frå 1850 til i dag Refleksjon over framstillinga i boka.
39–40–41–42
(– ei veke haustferie)
Litteraturhistorie 1850–1890 Kap. 5. Realisme og naturalisme Lese og tolke eit utval tekstar. Lærarføredrag, klassesamtale, gruppearbeid Innlevering tolking av skjønnlitterær tekst (sidemål)
43–44 Litteraturhistorie 1890-årene Kap. 6. Tidlig modernisme og nyromantikk Lese og tolke eit utval tekstar. Lærarføredrag, klassesamtale, gruppearbeid Munnlege vurderings-situasjonar: korte presentasjonar/teksttolkingar
45–46–47 Litteraturhistorie 1905–1940 Kap. 7. Etisk realisme og modernisme Lese og tolke eit utval tekstar. Lærarføredrag, klassesamtale, gruppearbeid Innlevering: teksttolking, sidemål, evt. munnleg lydfil
48–49 Språkhistorie Kap. 11. Språkhistoria frå 1900 til i dag Lærarføredrag, gruppearbeid, diskusjonar Skriftleg innlevering: argumenterande tekst, språkhistorie. Eller innlevering av digital forteljing. Heildagsprøve (sidemål)
50–51 Litterært program s. 18–22
Val av emne/tema må vere gjort seinast veka etter haustferien
Individuell førebuing, med rettleiing Framføring munnleg – individuelt eller i grupper. Heildagsprøve (hovudmål)
Veke Tema Studiedel Kommentar/Arbeidsmåtar Vurdering
2. halvår
1–2 Litteraturhistorie 1940–1980 Kap. 8. Modernisme og tradisjonalisme 1940–1980 Lese og tolke eit utval tekstar. Lærarføredrag, klassesamtale, gruppearbeid Skriftleg innlevering: kortsvar med tekstoppgåve (hovudmål)
Halvårsvurdering
3–4 Talemål Kap. 12. Talemål Lærarføredrag, Språkleg variasjon og endring Heimfesting Innlevering av lydfil: heimfesting av ein talemålstekst
5 Samisk språk og kultur Kap. 14. Samisk språk og kultur Lage resymé av kapittelet. Lese og tolke eit utval tekstar. Skriftleg innlevering, resymé (sidemål)
6 Oppstart fordjupingsoppgåve Kap. 3 Hva er fordypings-oppgaven? Alle må velje oppgåve før veka er over.
7–8–9
(NB: vinter-ferie)
Sakprosa Kap. 10. Sakprosa frå 1850 til i dag Lese og tolke eit utval tekstar. Lærarføredrag, klassesamtale, gruppearbeid Skriftleg innlevering: kortsvar med tekstoppgåve (hovudmål)
Evt. skrivedag
10–11 Nordiske språk, nordisk litteratur Kap. 13. Dei nordiske språka Gruppearbeid og presentasjon av dei nordiske språka med døme frå litteraturen Munnlege presentasjonar: grupper
12 Påske
13–14 Litteraturhistorie 1980 – i dag Kap. 9. Postmodernisme og realisme 1980 til i dag Lese og tolke eit utval tekstar. Lærarføredrag, klassesamtale, gruppearbeid
15–16 Heildagprøver i alle fag
Heildagsprøve sidemål, Heildagsprøve hovudmål
17–18 Fordjupingsoppgåva Kap. 3. Fordypnings-oppgaven Presentasjonar. Munnl/ skriftl/ samansett tekst
19–20 Repetisjon Utvalde tema/emne i samråd med elevane Fagsamtaler med elevar
21–24 EKSAMENSPERIODE

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn