Årsplan Intertekst Vg3 – med innhold

Her kan du laste nedVeke(r) Tema Kapittel Kommentar/
Arbeidsmåtar
Vurdering
1. halvår
34–35 Munnleg kommunikasjon Kap.1 Retorikk og muntlig kommunikasjon Repetisjon og utviding av kunnskapane frå Vg2. Munnlege øvingar
36–37 Skriftleg kommunikasjon Kap. 2 Skriftleg kommunikasjon Skriftlege øvingar, ulike sjangrar/former Innlevering: kortsvar (for eksempel retorisk minianalyse) (hovudmål)
38 Litterære tradisjonar Kap. 4 Korleis lese litteraturhistoria frå 1850 til i dag Refleksjon over framstillinga i boka
39–42
(– ei veke haustferie)
Litteraturhistorie 1850–1890 Kap. 5 Realisme og naturalisme Lese og tolke eit utval tekstar. Lærarføredrag, klassesamtale, gruppearbeid Innlevering tolking av skjønnlitterær tekst (sidemål)
Haustferie (Vekenummer varierer frå skule til skule – flytt rad etter ynske)
43–44 Litteraturhistorie 1890-åra Kap. 6 Tidleg modernisme og nyromantikk Lese og tolke eit utval tekstar. Lærarføredrag, klassesamtale, gruppearbeid Munnlege vurderings-situasjonar: korte presentasjonar/teksttolkingar
45–47 Litteraturhistorie 1905–1940 Kap. 7 Etisk realisme og modernisme Lese og tolke eit utval tekstar. Lærarføredrag, klassesamtale, gruppearbeid Innlevering: teksttolking, sidemål, ev. munnleg lydfil
48–49 Språkhistorie Kap. 11 Språkhistoria frå 1900 til i dag Lærarføredrag, gruppearbeid, diskusjonar Skriftleg innlevering: argumenterande tekst, språkhistorie
Eller innlevering av digital forteljing
Heildagsprøve (sidemål)
50–51 Litterært program s. 18–22 Val av emne/tema seinast veka etter haustferien Individuell førebuing, med rettleiing Framføring munnleg – individuelt eller i grupper
Heildagsprøve (hovudmål)
Veke(r) Tema Kapittel Kommentar/Arbeidsmåtar Vurdering
2. halvår
1–2 Litteraturhistorie 1940–1980 Kap. 8 Modernisme og tradisjonalisme 1940–1980 Lese og tolke eit utval tekstar. Lærarføredrag, klassesamtale, gruppearbeid Skriftleg innlevering: kortsvar med tekstoppgåve (hovudmål)
Halvårsvurdering
3–4 Talemål Kap. 12 Talemål Lærarføredrag, språkleg variasjon og endring Heimfesting Innlevering av lydfil: heimfesting av ein talemålstekst
5 Samisk språk og kultur Kap. 14 Samisk språk og kultur Lage resymé av kapittelet
Lese og tolke eit utval tekstar
Skriftleg innlevering, resymé (sidemål)
6 Oppstart fordjupingsoppgåve Kap. 3 Hva er fordypings-oppgaven? Alle må velje oppgåve før veka er over.
7–9
(ei veke til vinterferie)
Sakprosa Kap. 10 Sakprosa frå 1850 til i dag Lese og tolke eit utval tekstar. Lærarføredrag, klassesamtale, gruppearbeid Skriftleg innlevering: kortsvar med tekstoppgåve (hovudmål)
Ev. skrivedag
Vinterferie (Vekenummer varierer frå skule til skule – flytt rad etter ynske)
10–11 Nordiske språk, nordisk litteratur Kap. 13 Dei nordiske språka Gruppearbeid og presentasjon av dei nordiske språka med døme frå litteraturen Munnlege presentasjonar: grupper
12–13 Litteraturhistorie 1980 – i dag Kap. 9 Postmodernisme og realisme 1980 til i dag Lese og tolke eit utval tekstar. Lærarføredrag, klassesamtale, gruppearbeid
14–15 Heildagprøver i alle fag
Heildagsprøve sidemål, Heildagsprøve hovudmål
16 Påske
17–18 Fordjupingsoppgåva Kap. 3 Fordypnings-oppgaven Presentasjonar. Munnleg / skriftleg / samansett tekst
19–20 Repetisjon Utvalde tema/emne i samråd med elevane Fagsamtaler med elevar
21–24 EKSAMENSPERIODE

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn