9. Kulturmøter i samtidstekster

Her kan du laste ned

PowerPointer til kapitlene

9. Kulturmøter i samtidstekster

Kompetansemål:

  • drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster

Dette kapittelet dekker de mest litterære av kompetansemålene, om lesing av litteratur og bruk av lesning til diskusjon og samtale. Kapittelet tar et komparativt blikk på litteraturen. Evnen til å sammenligne tekster er avhengig av et bevisst forhold til egen og andres lesning og forståelse av tekster. i dette kapittelet bruker vi begrepet "forståelseshorisont" for å forklare slike forskjeller. Tekstene som brukes som eksempler er knyttet til ulike typer kulturmøter- og konflikter. Teksten handler både om kultur generelt og enkelttekster spesielt.

Kapittelet kan leses som en innføring i sammenlignende lesning, eller være et støttekapittel i arbeidet med konkrete tekster. Mange av tekstene i tekstsamlingen egner seg godt til å leses side ved side. Det er mulig å arbeide med dette kapittelet både tidlig og sent i året, for det kan knyttes til mange av de andre kapitlene. Framfor alt kan «Kulturmøter i samtidstekst» kanskje derfor bidra til å vise hvordan mange av de andre kapitlene henger sammen med hverandre.

Til slutt i kapittelet viser vi ulike måter tekster om kulturmøter og -konflikter kan føre til diskusjon og samtale gjennom en rekke spørsmål som kan «åpne» tekstene.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn