Årsplan Intertekst Vg1 – uten innhold

Her kan du laste ned


Veke(r) Tema Kapittel Kommentar/ Arbeidsmåtar Vurdering
1. halvår
34
35
36
37
38
39
Haustferie (Vekenummer varierer frå skule til skule – flytt rad etter ynske)
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Veke(r) Tema Kapittel Kommentar/ Arbeidsmåtar Vurdering
2. halvår
1
2
3
4
5
6
7
Vinterferie (Vekenummer varierer frå skule til skule – flytt rad etter ynske)
9
10
11
12
13
15
16 Påske
17
18
19
20
21
22
23
24

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn