Forfatter og verk - dra og slipp

Her ser du to kolonner med navn og verk. Dra og slipp rett verk over til rett forfatter.


Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn