Kjennetegn på nyromantikken

Jf. tabell på side 129 i Intertekst vg3.

Motiv og tema Form
 • remmedfølelse, angst, ensomhet
 • Outsideren
 • Det irrasjonelle, instinkter
 • Sivilisasjonskritikk
 • Begjær og erotikk
 • Kvinnen: skjøge og madonna
 • Natur
 • Naturreligioner, orientalske religioner, panteisme
 • Myter, folketro
 • Lyrisk språkbruk
 • Ekspresjonisme
 • Lyrikk med fri form uten enderim og jevn rytme

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn