Årsplan Intertekst Vg2 – nettressurs – med innhold

Her kan du laste nedVeker Tema Kapittel Kommentar/ Arbeidsmåtar Vurdering
1. halvår
34 Innskuling Kom i gang
35–37 Munnleg kommunikasjon Kap. 1: Retorikk og muntlig kommunikasjon Repetere og utvide kunnskapen om retorikk. Analysere taler med omgrep frå retorikken. Korte munnlege øvingar – som diskusjon, presentasjon av tema/emne. Øve på å lytte og gje tilbakemelding til medelevar.
38–39 Skriftleg kommunikasjon
Kap. 2: Skriftlig kommunikasjon Lese skjønnlitteratur og sakprosa. Øve på analyse. Skrive korte tekstar i ulike sjangrar. Øve på bruk og vurdering av kjelder. Skriftleg vurdering: skrive sakprosa eller analyse av sakprosatekst (hovudmål)
Haustferie
41–42 Digitale medium og tekstar
Kap. 3: Digitale tekster Retorisk analyse av digital tekst, munnleg presentasjon av analysen, med bruk av digitale verktøy (gruppearbeid) Munnleg vurdering: gruppearbeid
43–45 Samanlikne verdiar/forteljemåtar i samtidstekstar med mytar og folkedikting Kap. 4: Folkedikting, mytar og samtidstekstar Lese eit utval tekstar, samanlikne eldre og nyare tekstar.
Grupper/individuelt/dramatisering.
Skriftleg vurdering: Korttekst på sidemål, samanlikning av tekstar.
46–49 Eit utval sentrale norske og nokre utanlandske tekstar frå mellomalderen til romantikken Kap. 5: Middelalderen Lese eit utval tekstar, i ulike sjangrar. Sjå spelefilm med tema/handling frå mellomalderen. Skriftleg vurdering: Filmanalyse (hovudmål)
50–51 Samanlikning mellom norrønt og moderne norsk Kap. 11: Norrønt og moderne norsk Lage resyme av kapitlet. Diskusjon: framtida for norsk språk Skriftleg vurdering: resymé av kapittelet (sidemål)
2. halvår
1–3 Eit utval sentrale norske og nokre utanlandske tekstar frå mellomalderen til romantikken Kap. 6: Fra renessanse til barokk Lese eit utval tekstar i ulike sjangrar. Sjå filmatisering av eit klassisk utanlandsk verk. Høyr innspelingar av Dass-tekstar
4–6 Eit utval sentrale norske og nokre utanlandske tekstar frå mellomalderen til romantikken Kap. 7: Opplysningstid og klassisisme Les eit Holberg-drama, sjå ei filmatisering av Holberg-stykke. Skriftleg vurdering: ein kreativ tekst, med utgangspunkt i Holberg-sitat (hovudmål)
7–9 Eit utval sentrale norske og nokre utanlandske tekstar frå mellomalderen til romantikken Kap. 8: Medium og sakprosa 1700–1850 Retorisk analyse av sakprosatekstar frå denne perioden Skriftleg vurdering: sakprosa-analyse (sidemål)
Vinterferie (Vekenummer varierer frå skule til skule – flytt rad etter ynske)
9 Som i veke 7 Som i veke 7 Som i veke 7 Som i veke 7
10–13 Eit utval sentrale norske og nokre utanlandske tekstar frå Mellomalderen til i romantikken Kap. 9: Romantikk og nasjonal-romantikk Gruppearbeid: analyser av eit utval tekstar Munnleg vurdering: presentasjon av gruppearbeida
Påskeferie
15–17 Norsk språkdebatt og språkpolitikk på 1800-talet
Kap. 12: Norsk språkhistorie på 1800-talet Lage resymé av kapitlet, munnleg eller skriftleg, individuelt eller i grupper. Diskusjonar. Skriftleg vurdering: ei av Utsikt-oppgåvene på s. 316 (hovudmål
18–21 Førestillingar om det norske frå 1700-talet til 1870 og i samtidstekstar Kap. 10: Førestillingar om det norske Lese eit utval eldre og nyare tekstar – samanlikne førestillingar om det norske: stabile eller i endring? Sjå ein av filmane som er nemnde i kapitlet. Filmanalyse: ein av filmane som er nemnde i kapitlet, med vekt på førestillingar om det norske (sidemål)
22–24 Repetisjon av tema/kapittel Heile boka Arbeide individuelt med sjølvvalde / ev. lærarstyrte tema frå Vg2. Munnleg vurdering: Korte presentasjonar av fagleg emne/tema

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn