Årsplan Intertekst Vg2 – nettressurs – med innhold

Her kan du laste nedVeke(r) Tema Kapittel Kommentar/ Arbeidsmåtar Vurdering
1. halvår
34 Innskuling Kom i gang
35–37 Munnleg kommunikasjon Kap. 1: Retorikk og muntlig kommunikasjon Repetere og utvide kunnskapen om retorikk. Analysere taler med omgrep frå retorikken. Korte munnlege øvingar – som diskusjon, presentasjon av tema/emne. Øve på å lytte og gje tilbakemelding til medelevar.
38–39 Eit utval sentrale norske og nokre utanlandske tekstar frå mellomalderen til romantikken Kap. 5: Middelalderen Lese eit utval tekstar, i ulike sjangrar
40 Haustferie (ulik uke frå skule til skule, flytt om på radene)
41–42 Som i veke 39 Kap. 5 Middelalderen Sjå spelefilm med tema/handling frå mellomalderen. Skriftleg vurdering: filmanalyse (hovudmål)
43–45 Samanlikning mellom norrønt og moderne norsk Kap. 11 Norrønt og moderne norsk Lage resyme av kapitlet
Diskusjon: framtida for norsk språk
Skriftleg vurdering: resymé av kapittelet (sidemål)
46–48 Skriftleg kommunikasjon Kap. 2 Skriftleg kommunikasjon Lese skjønnlitteratur og sakprosa. Øve på analyse. Skrive korte tekstar i ulike sjangrar.
Øve på bruk og vurdering av kjelder
Skriftleg vurdering: skrive sakprosa eller analyse av sakprosatekst (hovudmål)
49–51 Eit utval sentrale norske og nokre utanlandske tekstar frå mellomalderen til romantikken Kap. 6 Fra renessanse til barokk Lese eit utval tekstar i ulike sjangrar. Sjå filmatisering av eit klassisk utanlandsk verk.
Høyr innspelingar av Dass-tekstar.
Veke(r) Tema Kapittel Kommentar/ Arbeidsmåtar Vurdering
2. halvår
1–3 Eit utval sentrale norske og nokre utanlandske tekstar frå mellomalderen til romantikken Kap. 7 Opplysningstid og klassisisme Les eit Holberg-drama, sjå ei filmatisering av Holberg-stykke. Skriftleg vurdering: ein kreativ tekst, med utgangspunkt i Holberg-sitat (hovudmål)
4–6 Eit utval sentrale norske og nokre utanlandske tekstar frå Mellomalderen til i romantikken Kap. 9 Romantikk og nasjonal-romantikk Gruppearbeid: analyser av eit utval tekstar Munnleg vurdering: presentasjon av gruppearbeida
7 Digitale medium og tekstar Kap. 3 Digitale tekster Retorisk analyse av digital tekst, munnleg presentasjon av analysen, med bruk av digitale verktøy (gruppearbeid) Munnleg vurdering: gruppearbeid
Vinterferie (ulik uke frå skule til skule, flytt om på radene)
9 Som i veke 7 Som i veke 7 Som i veke 7 Som i veke 7
10–12 Eit utval sentrale norske og nokre utanlandske tekstar frå mellomalderen til romantikken Kap. 8 Medium og sakprosa 1700–1850 Retorisk analyse av sakprosatekstar frå denne perioden Skriftleg vurdering: sakprosa-analyse (sidemål)
13–15 Skriftleg kommunikasjon Kap. 2 Skriftleg kommunikasjon Lese skjønnlitteratur og sakprosa. Øve på analyse. Skrive korte tekstar i ulike sjangrar. Øve på bruk og vurdering av kjelder
16 Påskeferie
17–18 Norsk språkdebatt og språkpolitikk på 1800-talet Kap. 12 Norsk språkhistorie på 1800-talet Lage resymé av kapitlet, munnleg eller skriftleg, individuelt eller i grupper. Diskusjonar Skriftleg vurdering: ei av Utsikt-oppgåvene på s. 316 (hovudmål)
19–21 Førestillingar om det norske frå 1700-talet til 1870 og i samtidstekstar Kap. 10 Førestillingar om det norske Lese eit utval eldre og nyare tekstar – samanlikne førestillingar om det norske: stabile eller i endring?
Sjå ein av filmane som er nemnde i kapitlet.
Filmanalyse: ein av filmane som er nemnde i kapitlet, med vekt på førestillingar om det norske (sidemål)
22–24 Samanlikne verdiar/forteljemåtar i samtidstekstar med mytar og folkedikting Kap. 4 Folkedikting, mytar og samtidstekstar Lese eit utval tekstar, samanlikne eldre og nyare tekstar.
Grupper/individuelt/dramatisering
Skriftleg vurdering: Korttekst på sidemål, samanlikning av tekstar

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn