4. Determinativet eigen

Determinativet eigen blir bøygd som annan, nokon og ingen i hankjønn, hokjønn og inkjekjønn. I fleirtal brukar vi forma eigne. Følg eksempelet frå førre oppgåve og set inn rett bøyingsform.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn