8. Substantiv – hankjønnsord på -er, -ar og -el

Fyll inn rett form


kalender kalenderen kalendrar kalendrane
meister meisteren
hamar hamaren
svindel svindelen
regel regelen
sykkel sykkelen
mangel mangelen

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn