Systemet blir oppdatert tirsdag 11. desember fra kl. 16:00, og vil da være delvis utilgjengelig i inntil to timer.
Vi beklager ulempene dette kan medføre. Se ev. detaljinformasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Imperativ, genitiv, passiv – marker

  1. Kva grammatiske fenomen finn du her?
  2. Arbeid to og to og skriv om setningane til nynorsk. Kan de samstundes gjere nokre av dei enklare? Prøv å unngå s-genitiv og passiv uttrykksmåte.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn