Quiz – 1980 til i dag

Velg riktig alternativ

 1. Hva er typisk for postmodernistisk litteratur?

 2. Hvilke temaer er litteraturen etter 1980 opptatt av?

 3. Hva kaller vi teknikken der den som forteller blir en del av fortellingen?

 4. Hvem har skrevet Naiv.Super.?

 5. Hva kjennetegner stilen i boka?

 6. Hva heter Hanne Ørstaviks roman om en mor og hennes niårige sønn?

 7. Hva har Lars Saabye Christensen og Frode Grytten felles?

 8. Hva heter Saabye Christensens roman om to brødre i etterkrigstidens Oslo?

 9. Hva kjennetegner skittenrealismen?

 10. Hva handler Jon Fosses Andvake om?

 11. Hva mener vi med virkelighetslitteratur?

 12. Hvorfor skapte Karl Ove Knausgårds Min kamp-serie debatt?

 13. Hva handler Vigdis Hjorths Arv og miljø om?

 14. Hvem skrev blogg om nevroser knyttet til kropp og mat, som også er utgitt i bokform?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn