KAPITTEL
3

Lesestrategier – undervisningsopplegg

1_3 Lesestrategier_s.jpg

Hovedspørsmål:

Hva vil det si å lese?

Plan:

  1. Innled med å lese høyt starten på Italo Calvinos Hvis en reisende en vinternatt (s. 336).
  2. Spør elevene: når og hvordan leser du helst (alle teksttyper inkludert). Elevene kan vise fram sin foretrukne lesestilling ved å innta den, og deretter forklare hvorfor de foretrekker å sitte slik.
  3. Be elevene reflektere i par eller grupper over hva det vil si å lese – be dem komme fram til en definisjon eller at de skal beskrive handlingen ”lesing” for en analfabet.
  4. Gjør førlesningsoppgavene på s. 54. Sammenlign tankekart og svar med noen andre. Hvis en ønsker, kan en liten statistikk for klassen over hva som ble lest i går (jf. den første oppgaven) enten digitalt eller på tavla.
  5. Del klassen i to. Den ene halvparten skal prøve å finne fram til argumenter for det første sitatet på side 54. Den andre halvparten skal finne argumenter for det andre. Deretter ”pares” to fra hver halvdel til å diskutere hvilket sitat som er best egnet til å beskrive lesing.
  6. Individuelt: les ”Lesesituasjoner” s. 56–58.
  7. Diskuter spørsmålene underveis i grupper eller plenum.
  8. Utgangsbillett: Skriv en setning som svar på spørsmålet: ”Hva må du kunne for å lese”?
  9. Lekse/lesebestilling til neste time: lese s. 54–56 for å kunne svare (bedre) på det samme spørsmålet i starten av neste time.

Kompetansemål:

Lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn