Quiz – 1890–1905

Velg riktig alternativ

 1. Hva er et sentralt tema i litteraturen i denne perioden?

 2. Hva skjer med mye av lyrikken?

 3. Hva kjennetegner romanene?

 4. Hva eller hvem var død, ifølge Nietzsche?

 5. Hvem «angrep» «De fire store» gjennom artikler og foredrag?

 6. Hva het Charles Baudelaires nyskapende diktsamling?

 7. Hvem har skrevet Forbrytelse og straff?

 8. Hvilket dikt sies å være starten for nyromantikken i Norge?

 9. Hva prøver hovedpersonen i Sult å jobbe med?

 10. Hva kaller vi en fortellende tekst med poetiske virkemidler?

 11. Hva heter Obstfelders tekst om en som føler seg fremmed både i naturen og i byen?

 12. Hva heter hovedpersonen i Knut Hamsuns Pan?

 13. På hvilken måte kommer naturen til uttrykk i «Felen i ville skogen»?

 14. Hvem skrev Haugtussa?

 15. Hva er spesielt med fortellingen om «Haugtussa»?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn